weightloss

โปรแกรมลดน้ำหนัก

ลดน้ำหนัก
เป้าหมาย : ลดน้ำหนัก
สำหรับ : ผู้ชาย และ ผู้หญิง ที่น้ำหนักเกินมาตรฐาน
คำอธิบาย : โปรแกรมสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน คือมีค่า BMI มากกว่า 25 ตารางฝึกได้รวมการทำคาร์ดิโอเข้ากับเวทเทรนนิ่ง เพื่อเร่งการเผาผลาญไขมันส่วนเกินโดยเร็วที่สุด โปรแกรมในหมวดนี้สามารถใช้ได้ทั้งชายและหญิง
thumbnail
thumbnail
ระบบฝึกสำหรับผู้ที่น้ำหนักเกินมาตรฐาน ใช้การเล่นเวทเทรนนิ่ง และคาร์ดิโอประกอบกัน เพื่อผลลัพธ์ในการเผาผลาญไขมันส่วนเกินทิ้งไปให้เร็วที่สุดโดยสูญเสียมวลกล้ามเนื้อน้อยที่สุด
thumbnail
thumbnail

โปรแกรมลดน้ำหนักนี้ใช้เวลาเพียง 5 สัปดาห์ สามารถช่วยให้น้ำหนักของท่านลดลงไปได้ 4-6 กิโลกรัม โดยน้ำหนักที่ลดเป็นน้ำหนักของไขมันเกือบทั้งหมด (ไม่ใช่น้ำ ไม่ใช่กล้ามเนื้อ) ประกอบไปด้วยการใช้เวทเทรนนิ่ง และ คาร์ดิโอ