muscle

โปรแกรมเสริมสร้าง / กระชับกล้ามเนื้อ

เพิ่มกล้ามเนื้อ
เป้าหมาย : เพิ่มกล้ามเนื้อ , กระชับกล้ามเนื้อ
สำหรับ : ผู้ชาย และ ผู้หญิง
คำอธิบาย : โปรแกรมที่เน้นความแข็งแรง เสริมสร้างและกระชับกล้ามเนื้อ เหมาะกับผู้ที่ไม่ได้อ้วนมาก แต่กล้ามเนื้อเล็กหรือไม่ได้รูปที่สวยงาม โปรแกรมนี้จะช่วยแก้ไข แต่งเติม รูปร่างของคุณให้สมส่วนขึ้น เช่น ช่วยสร้างรูปร่าง V shape สำหรับผู้ชาย และ รูปร่าง S Shape สำหรับผู้หญิงได้
thumbnail
thumbnail
โปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อสร้างรูปร่างที่สมส่วน สวยงาม ให้กล้ามเนื้อดูกระชับ ตารางฝึกถูกออกแบบแยกระหว่างเพศชายและหญิง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
thumbnail
thumbnail

แบบฝึกแยกส่วนกล้ามเนื้อ 3 วันต่อสัปดาห์ จันทร์, พุธ, ศุกร์ ใช้เวลาฝึกเพียงแค่วันละชั่วโมงกว่าเท่านั้น เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้มีเวลามาก ตั้งแต่ผู้เริ่มต้นไปจนถึงระดับปานกลาง

thumbnail
thumbnail

โปรแกรมเวทเทรนนิ่งยอดนิยม แยกส่วนกล้ามเนื้อแบ่งการฝึกเป็นอาทิตย์ละ 4 วัน เพิ่มความแข็งแกร่งและขนาดของกล้ามเนื้อโดยรวมทั้งร่างกาย