Exercise Sample

19 ตัวอย่างท่าฝึก Resistance Band

Resistance Band
อุปกรณ์ : Resistance Band (ยางยืดออกกำลังกาย)
ใช้สำหรับ : กระชับกล้ามเนื้อ ,ลดน้ำหนัก, สร้างความยืดหยุ่น (Stretching)
คำอธิบาย : ตัวอย่างการใช้งาน Resistance Band หรือ ยางยืดออกกำลังกาย โดยแบ่งตามกล้ามเนื้อที่ถูกเรียกใช้งานส่วนหลักๆ ดังนี้ ขา, อก, หลัง, ไหล่, แขน และ ท้อง ยางยืดออกกำลังกายในรูปข้างล่างเป็นแบบ Loop แต่จริงๆแล้วท่าที่ใช้เล่นสามารถเล่นได้กับยางยืดแบบปรับน้ำหนักได้ทั้งหมดเช่นกัน

Legs - ขา

Squats
Squat 1 Squat 2

คำอธิบาย
ท่าฝึกกล้ามเนื้อส่วนล่างเกือบทั้งหมดโดยเฉพาะต้นขาด้านหน้า Squat เป็นท่าพื้นฐานที่ทุกคนควรจะเล่น เพราะเป็นการสร้างความแข็งแรงโดยรวมของร่างกาย

quad

กล้ามเนื้อ
Quadriceps, Calves, Glutes, Hamstrings, Lower Back

วิธีทำ
 1. เริ่มจากยืนแยกขาประมาณช่วงหัวไหล่ เอามือเกี่ยวยางยืดขึ้นมาดังรูปที่ 1
 2. หายใจเข้า ย่อตัวลงโดยทิ้งก้นไปด้านหลัง หัวเข่าไม่เลยปลายเท้า หลังตรง ลงจนให้ก้นต่ำกว่าระดับเข่า จังหวะสุดท้ายเป็นดังรูป 2
 3. ยืนขึ้นพร้อมกับค่อยๆหายใจออกแล้วกลับไปยังตำแหน่งที่ 1
Lunges
Lunge 1 Lunge 2

คำอธิบาย
ฝึกกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า เป็นท่าพื้นฐานที่ควรเล่น

quad

กล้ามเนื้อ
Quadriceps, Calves, Glutes, Hamstrings

วิธีทำ
 1. เริ่มจากยืนแยกขาประมาณช่วงหัวไหล่ ก้าวขาไปด้านหน้า เอายางยืดพาดแขนดังรูป 1
 2. หายใจเข้า คุกเข่าลงหนึ่งข้าง ค่อยๆลงให้หัวเข่าแตะหรือเกือบแตะพื้น จังหวะสุดท้ายเข่าทั้งสองข้างต้องทำมุมฉากดังรูป 2
 3. ยืนขึ้นพร้อมกับค่อยๆหายใจออกแล้วกลับไปยังตำแหน่งยืน ทำสลับข้าง
Hip Extensions
Hip Extension 1 Hip Extension 2

คำอธิบาย
ฝึกกล้ามเนื้อก้น ให้ก้นกลมกระชับ ผู้หญิงควรเล่น

glute

กล้ามเนื้อ
Glutes, Hamstrings

วิธีทำ
 1. ผูกยางยืดไว้กับเสายึด ระดับข้อเท้า หันหน้าเข้า เอาขาสอด
 2. งอเข่าเล็กน้อย ล็อคเข่า ยกขาไปด้านหลัง เกร็งก้น หลังไม่แอ่น
 3. กลับมาตำแหน่งเดิม
Lying Leg Curls
Lying Leg Curl 1 Lying Leg Curl 2
hamstring

คำอธิบาย
ฝึกกล้ามขาด้านหลัง

กล้ามเนื้อ
Hamstrings

วิธีทำ
 1. ผูกยางยืดไว้กับเสายึด ระดับข้อเท้า นอนคว่ำหันหน้าออก เอาขาสอดหนึ่งข้าง
 2. งอเข่าเข้าหาก้น เกร็งต้นขาหลัง
 3. กลับมาตำแหน่งเดิม
Leg Adductions
Leg Adductions 1 Leg Adductions 2
adductor

คำอธิบาย
ฝึกต้นขาด้านใน

กล้ามเนื้อ
Adductors

วิธีทำ
 1. ผูกยางยืดไว้กับเสายึด ระดับข้อเท้า ยืนหันข้างให้เสา กางขาออก เอาขาที่อยู่ใกล้เสาสอด
 2. หุบขาข้างที่มียางยืดเข้าหาขาอีกข้าง จังหวะสุดท้ายเอาเท้ายึดพื้น
 3. ปล่อยขากลับไปยังตำแหน่งเดิม
Leg Abductions
Side Walk 1 Side Walk 1

คำอธิบาย
ฝึกต้นขาด้านนอก

abductor

กล้ามเนื้อ
Abductors

วิธีทำ
 1. ผูกยางยืดไว้กับเสายึด ระดับข้อเท้า ยืนหันข้างให้เสา กางขาออก เอาขาที่อยู่ใกลเสาสอด
 2. กางขาข้างที่มียางยืดออกจากตัวเองไปด้านข้าง จังหวะสุดท้ายเอาเท้ายึดพื้น
 3. ปล่อยขากลับไปยังตำแหน่งเดิม

Chest - อก

Chest Press
Chest Press 1 Chest Press 2

คำอธิบาย
ฝึกกล้ามเนื้ออกและหลังแขน

chest

กล้ามเนื้อ
Chest, Shoulders, Triceps

วิธีทำ
 1. ผูกยางยืดไว้กับเสายึด ระดับอก ยืนหันหลังให้เสา เอาตัวสอดเข้าในยางยืด เอามือจับยางยืดให้ยางยืดอยู่ใต้แขน งอศอก
 2. หายใจออกพร้อมดันยางยืดออกจากตัวตามรูป 2 ระดับยางยืดอยู่ใต้ราวนม พับแขนลงประมาณ 45 องศา
 3. งอศอกกลับไปยังตำแหน่งเดิม
Pullover
Pullover 1 Pullover 2
chest

คำอธิบาย
ฝึกกล้ามเนื้ออก

กล้ามเนื้อ
Chest, Lats, Shoulders, Triceps

วิธีทำ
 1. ผูกยางยืดไว้กับเสายึด ระดับข้อเท้า นอนหงายเอาด้านหัวเข้าหาเสา ชันเข่า เอามือชูเหนือหัวจับยางยืดตามรูป 1
 2. หายใจออก ดึงยางยืดเข้าหาตัวเองจนแขนอยู่ระดับราวนม ล็อคศอกให้ตรงตลอดเวลา
 3. ปล่อยแขนกลับไปยังตำแหน่งเดิม

Back - หลัง

Standing Rows
Standing Rows 1 Standing Rows 2

คำอธิบาย
ฝึกกล้ามเนื้อหลัง

middleback

กล้ามเนื้อ
Middle Back, Biceps, Lats, Shoulders

วิธีทำ
 1. ยืนกางขากว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อย เอาเท้าเหยียบยางยืดและใช้มือถือยางยืดได้ดังรูป 1 ก้มตัวลง 45 องศา ดันก้นไปด้านหลัง
 2. หายใจออกพร้อมกับดึงยางยืดเข้าหาตัวเอง จังหวะดึงสุดท้ายให้บีบสะบักเข้าหากัน ดึงยางยืดเข้าหาตัวช่วงใต้สะดือ
 3. ปล่อยแขนกลับไปยังตำแหน่งเดิม
Sitting Rows
Sitting Rows 1 Sitting Rows 2
middleback

คำอธิบาย
ฝึกกล้ามเนื้อหลัง

กล้ามเนื้อ
Middle Back, Biceps, Lats, Shoulders

วิธีทำ
 1. นั่งเหยียดขา เอายางยืดพันเท้า 1 หรือ 2 รอบ แล้วใช้มือจับยางยืดอีกข้างตามรูป 1 นั่งตัวตรงแอ่นอก
 2. หายใจออก ดึงยางยืดเข้าหาตัวเองจนศอกผ่านลำตัวไปด้านหลัง บีบสะบักเข้าหากัน ดึงยางยืดเข้ามาที่ช่วงลิ้นปี่
 3. ปล่อยแขนกลับไปยังตำแหน่งเดิม
Band Assisted Pull-Up
Band Assisted Pull-Up 1 Band Assisted Pull-Up 2

คำอธิบาย
ฝึกกล้ามเนื้อปีก

Lats

กล้ามเนื้อ
Lats, Abdominals, Forearms, Biceps, Middle Back

วิธีทำ
 1. คล้องยางยืดกับคานที่จะทำ pullup ดึงยางยืดลงเพื่อเอาเข่าเสียบเข้าไปหนึ่งข้าง เอามือจับราว pullup bar ดังรูป 1
 2. หายใจออก แอ่นอกพร้อมดึงตัวเองขึ้น พยายามไม่แกว่งตัวช่วย ยางยืดจะช่วยดึงตัวเราขึ้นไปให้ง่ายขึ้น
 3. ค่อยๆปล่อยตัวเองลงมายังตำแหน่งเดิม

Shoulder - ไหล่

Shoulder Press
Shoulder Press 1 Shoulder Press 2

คำอธิบาย
ฝึกกล้ามเนื้อไหล่โดยรวม

Shoulder

กล้ามเนื้อ
Shoulders, Triceps

วิธีทำ
 1. ยืนกางขากว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อย เอาเท้าเหยียบยางยืดและใช้มือถือยางยืดได้ดังรูป 1
 2. หายใจออกพร้อมดันยางยืดออกขึ้นเหนือศรีษะ เหยียดจนสุดแขน เกร็งท้อง ล็อคก้น
 3. จังหวะลง ลงถึงแค่ให้ศอกขนานกับพื้นหรือต่ำกว่าเล็กน้อยก็พอ แล้วทำซ้ำ
Deltoid Lateral Raise
Deltoid Lateral Raise 1 Deltoid Lateral Raise 2

คำอธิบาย
ฝึกกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านข้าง

Shoulder

กล้ามเนื้อ
Lateral Deltoid

วิธีทำ
 1. เหยียบยางยืดด้วยขาหนึ่งข้าง ขาอีกข้างก้าวไปด้านหลังเล็กน้อย เอามือจับยางยืด
 2. หายใจออกพร้อมยกแขนขึ้นด้านข้างลำตัว แขนตรงหรืองอศอกเล็กน้อยก็ได้ ยกแขนจนท่อนแขนขนานกับหัวไหล่
 3. พับแขนลงไปยังตำแหน่งเดิม
Deltoid Front Raise
Deltoid Front Raise 1 Deltoid Front Raise 2

คำอธิบาย
ฝึกกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหน้า

Shoulder

กล้ามเนื้อ
Front Deltoid

วิธีทำ
 1. เหยียบยางยืดด้วยขาหนึ่งข้าง ขาอีกข้างก้าวไปด้านหลังเล็กน้อย เอามือจับยางยืดดังรูป 1
 2. หายใจออกพร้อมยกแขนขึ้นด้านหน้า แขนตรง ยกแขนจนท่อนแขนขนานกับหัวไหล่
 3. พับแขนลงไปยังตำแหน่งเดิม
Back Flyes
Back Flyes 1 Back Flyes 2

คำอธิบาย
ฝึกกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหลัง

Shoulder

กล้ามเนื้อ
Rear Deltoid, Middle Back, Triceps

วิธีทำ
 1. ผูกยางยืดไว้กับเสายึด ระดับหัวไหล่ ยืนหันข้างให้เสา เอามือที่อยู่ไกลจับยางยืด แขนตรง ดึงยางยืดมาอยู่บริเวณกึ่งกลางอก ดังรูป 1
 2. หายใจออกพร้อมกางแขนออกให้สุดตามรูป 2 แขนตึง ระดับยางยืดอยู่ตรงหัวไหล่ทุกช่วงเคลื่อนไหว
 3. หุบแขนกลับไปยังตำแหน่งเดิม

Arm - แขน

Biceps Curl
Biceps Curl 1 Biceps Curl 2

คำอธิบาย
ฝึกกล้ามเนื้อแขนด้านหน้า

Biceps

กล้ามเนื้อ
Biceps, Forearms

วิธีทำ
 1. กางขาประมาณช่วงไหล่ เหยียบยางยืด หงายมือจับยางยืด ศอกแนบลำตัว ดังรูป 1
 2. หายใจออกพร้อมงอศอกขึ้น ล็อกแขนท่อนบนไว้กับลำตัว ขยับแต่แขนท่อนล่าง พยายามไม่โยกตัวช่วย
 3. ปล่อยแขนลงไปยังตำแหน่งเดิม
Triceps Extension
Triceps Extension 1 Triceps Extension 2

คำอธิบาย
ฝึกกล้ามเนื้อแขนด้านหลัง

Triceps

กล้ามเนื้อ
Triceps

วิธีทำ
 1. เหยียบยางยืดด้วยขาหนึ่งข้าง ใช้มือข้างเดียวกันจับยางยืดและชูแขนขึ้นเหนือศรีษะ งอศอก ดังรูป 1
 2. หายใจออกพร้อมเหยียดแขนตรง ให้ยางยืดพาดไปด้านหลัง
 3. งอศอกเพื่อไปยังตำแหน่งเดิม

Core Body - แกนกลางร่างกาย

Standing Cable Lift
Triceps Extension 1 Triceps Extension 2

คำอธิบาย
ฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางร่างกาย

tva

กล้ามเนื้อ
Abdominals, Shoulder

วิธีทำ
 1. ผูกยางยืดไว้กับเสายึด ระดับข้อเท้า ยืนหันข้างให้เสา เอาใช้สองมือจับยางยืด ดังรูปที่ 1
 2. หายใจออกพร้อมหมุนเอวแล้วดึงยางยืดขึ้นเป็นมุมเฉียงขึ้นบน ถ่ายน้ำหนักจากขาข้างที่อยู่ใกล้เสามาขาข้างที่อยู่ไกลเสา
 3. หมุนเอวกลับ สวิงแขนกลับไปยังตำแหน่งเดิม
Standing Cable Wood Chop
Triceps Extension 1 Triceps Extension 2

คำอธิบาย
ฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางร่างกาย

tva

กล้ามเนื้อ
Abdominals, Shoulder

วิธีทำ
 1. ผูกยางยืดไว้กับเสายึด ระดับสูงกว่าหัว ยืนหันข้างให้เสา เอาใช้สองมือจับยางยืด ดังรูปที่ 1
 2. หายใจออกพร้อมหมุนเอวแล้วดึงยางยืดลงเป็นมุมเฉียงลงล่าง ถ่ายน้ำหนักจากขาข้างที่อยู่ใกล้เสามาขาข้างที่อยู่ไกลเสา
 3. หมุนเอวกลับ สวิงแขนกลับไปยังตำแหน่งเดิม