fitnfirm

โปรแกรมเพื่อความฟิต

Fit & Firm
เป้าหมาย : เพิ่มความฟิต, เพื่อสุขภาพ
สำหรับ : ผู้ที่ต้องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและเพิ่มความฟิตให้กับตัวเอง
คำอธิบาย : โปรแกรมสำหรับเพิ่มความฟิต ช่วยปรับพื้นฐานร่างกายให้พร้อมกับการฝึกที่เข้มข้นขึ้นในอนาคต โปรแกรมในหมวดหมู่นี้จะเน้นการสร้างความแข็งแรงโดยรวมทั้งร่างกายและสุขภาพหัวใจ

เร็วๆนี้..